มาตราฐานที่1 ด้านสนับสนุน

มาตราฐานที่1 ด้านสนับสนุน

    คูหาลูกเสือ ( Rover den...

มาตราฐานที่2 ด้านลูกเสือ

มาตราฐานที่2 ด้านลูกเสือ

ระเบียบแถว   การเดินทางไกล   การเข้าค่ายพักแรม  

มาตราฐานที่3 ด้านผู้กำกับ

มาตราฐานที่3 ด้านผู้กำกับ

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพเถินได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการผึกอบรม โดยได้รับวุฒ...

มาตราฐานที่4 ด้านผู้บริหาร

มาตราฐานที่4 ด้านผู้บริหาร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บังบัญชาลูกเสือ (ผู้บริหาร) สถานศึกษาขนาดเล็ก...

มาตราฐานที่5 ด้านการจัดกิจกรรม

มาตราฐานที่5 ด้านการจัดกิจกรรม

กิจกรรม R-Service 2560   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560      

 • มาตราฐานที่1 ด้านสนับสนุน

  มาตราฐานที่1 ด้านสนับสนุน

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 21:06
 • มาตราฐานที่2 ด้านลูกเสือ

  มาตราฐานที่2 ด้านลูกเสือ

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 21:07
 • มาตราฐานที่3 ด้านผู้กำกับ

  มาตราฐานที่3 ด้านผู้กำกับ

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 21:08
 • มาตราฐานที่4 ด้านผู้บริหาร

  มาตราฐานที่4 ด้านผู้บริหาร

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 21:08
 • มาตราฐานที่5 ด้านการจัดกิจกรรม

  มาตราฐานที่5 ด้านการจัดกิจกรรม

  วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 21:09

หน้าแรก

หน้าแรก

0 Comments