เงื่อนเชือกและวิธีผูก

0 Comments

เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

เป็นวิชาทักษะและประสบการณ์พื้นฐานที่ลูกเสือสามารถนำไปสู่กิจกรรมบุกเบิกเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ  ให้เกิดความมั่นคง และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. เงื่อนสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

1.1  เงื่อนพิรอด

 

1.2.เงื่อนขัดสมาธิ

 

1.3.  เงื่อนผูกไขว้

 

1.4.  เงื่อนผูกกระหวัดไม้

 

1.5.  เงื่อนบ่วงสายธนู

 

1.6.  เงื่อนผูกรั้ง

 

            1.7.  เงื่อนประมง

 

1.8.  เงื่อนผูกซุง

 

 

 

 

แบ่งวิธีการผูกเงื่อนไว้  3  ประเภท

1. ประเภท Hitch

-             ใช้สำหรับผูกเสาหลัก ใช้โยง  หรือยึด  เช่น เงื่อนตะกรุดเบ็ด    เงื่อนกระหวัดไม้

2.  ประเภท Bend

            - ใช้เชือก 2 เส้นมาผูกหรือต่อกัน            เช่น  เงื่อนขัดสมาธิ

3.  ประเภท Knot

-             ใช้เชือกเส้นเดียวผูกหรือต่อกัน   เช่น เงื่อนพิรอด                               

ขั้นตอนการผูก

            1. ทำตัวอย่างเป็นขั้นตอนขนาดใหญ่

            2. แยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ

            3. ใช้เชือกเส้นใหญ่เพื่อเห็นชัด

            4. ให้ทุกคนมีเชือกเป็นของตนเอง

            5. ถ้าต่อเชือก 2 เส้นควรใช้สีต่างกัน

            6. บอกชื่อ ประโยชน์  วิธีผูก

            7. ทำให้ดูช้า ๆ ทีละขั้นตอน

            8. ให้ทำตาม

            9. ทบทวนหลาย ๆ ครั้ง

            10. ให้ลงมือทำเอง

                                                                                   

    ข้อสำคัญในการผูกเงื่อน

1.   ถูกต้อง

2.    ใช้ให้เหมาะกับงาน

3.    แน่น  แข็งแรง

4.   ผูกเร็ว (เรียบร้อย)

5.    สวยงาม

6.     แก้ง่าย


 
                เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      เป็นวิชาหนึ่งของเครื่องหมายลูกเสือโลก ทุกคนต้องปฏิบัติการผูกเงื่อนทั่วไป และการผูกแน่นได้เพื่อนำความรู้ทักษะการผูกเงื่อน ไปใช้ทำกิจกรรมในการสร้างค่ายพักแรม การปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ และการบำเพ็ญประโยชน์