แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เพลงลูกเสือ]จับมือลูกเสือ เขียนโดย @ScoutTIC 96
เพลง ก่อนจะจากกันไป เขียนโดย @ScoutTIC 94
เพลง ค่ายพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 93
เพลง งานสิ่งใด เขียนโดย @ScoutTIC 87
เพลง บริการ เขียนโดย @ScoutTIC 123
เพลง รอบกองไฟ เขียนโดย @ScoutTIC 91
เพลง ระบำชาวไพร - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 134
เพลง ระเบียบแถว เขียนโดย @ScoutTIC 121
เพลง รำวงรอบกองไฟ(รวม) เขียนโดย @ScoutTIC 128
เพลง ลาก่อน เขียนโดย @ScoutTIC 94
เพลง สัญญาณนกหวีด เขียนโดย @ScoutTIC 292
เพลง สุขใจพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 102
เพลง แสนสุขสันต์ เขียนโดย @ScoutTIC 106
เพลง โอ้เมื่อมีไฟ - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 85
เพลงตรงต่อเวลา เขียนโดย @ScoutTIC 87
เพลงลูกเสือธีรราช เขียนโดย @ScoutTIC 101
เพลงวชิราวุธรำลึก เขียนโดย @ScoutTIC 96
เพลงสามัคคีชุมนุม เขียนโดย @ScoutTIC 89
เพลงเจ้านกน้อย เขียนโดย @ScoutTIC 98
เพลงโอ้เจ้าพวงมาลัย เขียนโดย @ScoutTIC 93