แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เพลงลูกเสือ]จับมือลูกเสือ เขียนโดย @ScoutTIC 79
เพลง ก่อนจะจากกันไป เขียนโดย @ScoutTIC 74
เพลง ค่ายพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 73
เพลง งานสิ่งใด เขียนโดย @ScoutTIC 70
เพลง บริการ เขียนโดย @ScoutTIC 78
เพลง รอบกองไฟ เขียนโดย @ScoutTIC 72
เพลง ระบำชาวไพร - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 105
เพลง ระเบียบแถว เขียนโดย @ScoutTIC 82
เพลง รำวงรอบกองไฟ(รวม) เขียนโดย @ScoutTIC 103
เพลง ลาก่อน เขียนโดย @ScoutTIC 76
เพลง สัญญาณนกหวีด เขียนโดย @ScoutTIC 147
เพลง สุขใจพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 81
เพลง แสนสุขสันต์ เขียนโดย @ScoutTIC 81
เพลง โอ้เมื่อมีไฟ - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 70
เพลงตรงต่อเวลา เขียนโดย @ScoutTIC 70
เพลงลูกเสือธีรราช เขียนโดย @ScoutTIC 82
เพลงวชิราวุธรำลึก เขียนโดย @ScoutTIC 73
เพลงสามัคคีชุมนุม เขียนโดย @ScoutTIC 70
เพลงเจ้านกน้อย เขียนโดย @ScoutTIC 72
เพลงโอ้เจ้าพวงมาลัย เขียนโดย @ScoutTIC 69