แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เพลงลูกเสือ]จับมือลูกเสือ เขียนโดย @ScoutTIC 10
เพลง ก่อนจะจากกันไป เขียนโดย @ScoutTIC 5
เพลง ค่ายพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 5
เพลง งานสิ่งใด เขียนโดย @ScoutTIC 4
เพลง บริการ เขียนโดย @ScoutTIC 5
เพลง รอบกองไฟ เขียนโดย @ScoutTIC 7
เพลง ระบำชาวไพร - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 17
เพลง ระเบียบแถว เขียนโดย @ScoutTIC 6
เพลง รำวงรอบกองไฟ(รวม) เขียนโดย @ScoutTIC 19
เพลง ลาก่อน เขียนโดย @ScoutTIC 8
เพลง สัญญาณนกหวีด เขียนโดย @ScoutTIC 44
เพลง สุขใจพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 11
เพลง แสนสุขสันต์ เขียนโดย @ScoutTIC 12
เพลง โอ้เมื่อมีไฟ - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 5
เพลงตรงต่อเวลา เขียนโดย @ScoutTIC 7
เพลงลูกเสือธีรราช เขียนโดย @ScoutTIC 10
เพลงวชิราวุธรำลึก เขียนโดย @ScoutTIC 6
เพลงสามัคคีชุมนุม เขียนโดย @ScoutTIC 5
เพลงเจ้านกน้อย เขียนโดย @ScoutTIC 7
เพลงโอ้เจ้าพวงมาลัย เขียนโดย @ScoutTIC 4