แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เพลงลูกเสือ]จับมือลูกเสือ เขียนโดย @ScoutTIC 114
เพลง ก่อนจะจากกันไป เขียนโดย @ScoutTIC 108
เพลง ค่ายพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 109
เพลง งานสิ่งใด เขียนโดย @ScoutTIC 105
เพลง บริการ เขียนโดย @ScoutTIC 286
เพลง รอบกองไฟ เขียนโดย @ScoutTIC 103
เพลง ระบำชาวไพร - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 190
เพลง ระเบียบแถว เขียนโดย @ScoutTIC 187
เพลง รำวงรอบกองไฟ(รวม) เขียนโดย @ScoutTIC 175
เพลง ลาก่อน เขียนโดย @ScoutTIC 112
เพลง สัญญาณนกหวีด เขียนโดย @ScoutTIC 400
เพลง สุขใจพักแรม เขียนโดย @ScoutTIC 118
เพลง แสนสุขสันต์ เขียนโดย @ScoutTIC 130
เพลง โอ้เมื่อมีไฟ - School Record เขียนโดย @ScoutTIC 104
เพลงตรงต่อเวลา เขียนโดย @ScoutTIC 100
เพลงลูกเสือธีรราช เขียนโดย @ScoutTIC 132
เพลงวชิราวุธรำลึก เขียนโดย @ScoutTIC 110
เพลงสามัคคีชุมนุม เขียนโดย @ScoutTIC 103
เพลงเจ้านกน้อย เขียนโดย @ScoutTIC 129
เพลงโอ้เจ้าพวงมาลัย เขียนโดย @ScoutTIC 108