มาตราฐานที่3 ด้านผู้กำกับ

0 Comments

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพเถินได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการผึกอบรม

โดยได้รับวุฒิทางลูกเสือ BTC, ATC และ ALTC ตามลำดับ