ติดต่อเรา

0 Comments

โรเวอร์เดน วิทยาลัยการอาชีพเถิน

Thoen Industrial and Community College

ที่อยู่ ::     147 หมู่ 1  ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  52160 
โทรศัพท์  :: 054-292701              โทรสาร  ::  054293040 
e-mail    ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
website  :: www.thoen.ac.th
facebook :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน

แผนที่  ::